انواع ازدواج  چاپ

تاریخ : دوشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1391 در ساعت 01:04 ق.ظ
راستش ما دیدیم مجلس خیلی وقت است دارد با دو واژه «ازدواج مجدد» و «ازدواج موقت» بازی می کند و توی سر خودش می‌زند تا بگوید من به فکر حمایت از خانواده هستم. کسی هم نمی گوید این چه جور حمایتی است که فقط دو جور ازدواج خشک و خالی را در برمی گیرد، تازه همان دو تا را هم مدت‌هاست زورش نمی‌رسد تصویب کند
 
انواع ازدواج های پیشنهادی
 
 ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است
 
ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد
 
ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند
 
 ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد
 
 ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید
 
 ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد
 
 ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست
 
 ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد
 
 ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد
 
ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد
 
 ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش در برود