گناه  چاپ

تاریخ : شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1391 در ساعت 01:03 ب.ظ

درد شروع می شود از  

رد خون خیابان ۲۲بهمن 

تا پشت چشم بند مشکی کلفت، 

بوی عرق 

بالامی رود از خستگی زنگار سی و پنج ساله جرثقیل اتوتاج  

چهره از درد مچاله

شکستن گلو درآیه 

پیچش پارچه در دست همسایه 

  تا نعمت خدا عبرت شود 

   برای کودکی که می آید 

 پنجره باز می شود  

 و باد  

 معصومیت از دست رفته

 ملافه ای که دیگر سفید نیست  

 را با خود خواهد برد.